Bekijk ons in beeld...

  • SBCL
  • SCSW
  • TCVT
  • TKD

Uilenbroek P&S werkt volgens een aantal kernwaarden. Daadkracht en eerlijkheid staan voorop. Daarbij wordt altijd gezocht naar verbinding met de opdrachtgever en zijn of haar omgeving.

Initiëren, organiseren en uitvoeren van de projecten en secretariaten wordt door Paul Uilenbroek gedaan. Hij brengt kennis, kunde en organiserend vermogen in. Waar nodig worden derden voor rekening en risico van Uilenbroek P&S ingeschakeld. 

Administratieve-, secretariële – en organiserende zaken worden binnen de organisatie uitgevoerd door Pascal de Kogel-Broeren.

Daarnaast maakt Uilenbroek P&S gebruik van een uitgebreid ZZP-netwerk om werkzaamheden uit te kunnen voeren. De verantwoordelijkheid hiervoor blijft altijd bij Uilenbroek P&S liggen. Uilenbroek P&S is gehuisvest in een modern bedrijfsverzamelgebouw aan Het Spoor 48 (3994 AK) te Houten

 

Het netwerk van Uilenbroek P&S is de afgelopen 25 jaar opgebouwd in de bouw en infra. Vooral op het gebied van certificering is er een grote kennis opgebouwd. Maar ook op de deelgebieden arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, onderwijs en arbeidsmarkt zijn er contacten op directieniveau met bedrijven, bedrijfstakinstellingen, onderwijsinstellingen, lagere overheden en ministeries..

Uilenbroek P&S participeert in ValQ opleidingen. Een bedrijf dat gericht op de mens, haar opleidingen ontwikkelt en uitvoert. ValQ werkt veel in de bouwnijverheid, maar ook in andere sectoren: http://www.valq.nl/