Bekijk ons in beeld...

  • SBCL
  • SCSW
  • TCVT
  • TKD

Uilenbroek P&S heeft voor de 10e keer de TKD (www.tkd.nl) mogen organiseren. 

De organisatie is na dit wederom succesvolle evenement, de grootste outdoor demonstratie beurs voor grondverzetmaterieel in Europa, terug gegeven aan de Stichting TKD. Na 20 jaar TKD is het tijd om het stokje over te dragen aan een jongere garde.

 

In opdracht van Bouwend Nederland, vakgroep specialistische wegenbouw, is een erkenningsregeling voor oppervlakbehandeling in de wegenbouw opgezet. De erkenningsregeling zal worden ondergebracht bij de Stichting Infra Kwaliteit.

In opdracht van de Stichting Keurmerk Gietasfalt (SKG) stelt Uilenbroek P&S de erkenningsregeling van SKG (www.keurmerkgietasfalt.nl) op. Deze regeling komt niet goed van de grond, waardoor de werkzaamheden per 31 december 2017 worden beëindigd.

In opdracht van de Nederlandse Gietasfalt Organisatie (NGO) is er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd om in 2017 een erkenningsregeling Gietasfalt in te voeren.

Er zijn in 2015 geen projecten uitgevoerd. Alle tijd is gestoken in de uitvoering van het secretariaatswerk.

Het plan van aanpak SCSW heeft geresulteerd in het oprichten van de stichting Infra Kwaliteit (SCSW), waarvoor Uilenbroek P&S het secretariaat mag gaan voeren.

Vakgroep Specialistische Wegenbouw Bouwend Nederland

Opstellen Plan van Aanpak SCSW voor een andere wijze van proces- en productcertificering in de wegenbouw.

Start: 
1 juli 2013

Oplevering:
30 december 2013

 

Jury Houtense Ondernemer 2013

Paul Uilenbroek zit in de jury van de verkiezing van de Houtens Ondernemer van 2013. Een twee-jaarlijkse verkiezing van de meest spraakmakende ondernemer in de gemeente Houten. 

Website
www.houtenseondernemersdag.ikh.nl
 

De secretariaten namen in 2012 dermate veel tijd in beslag, dat er geen tijd en ruimte was om op een kwalitatief goede wijze projecten te draaien.

Praedt

In opdracht van Praedt voert Uilenbroek P&S de secretariaatsvoering van de stichting  asbest certificatie (SCA, ook wel Ascert) uit. www.ascert.nl  

Start:
1 februari 2011

Oplevering:
31 december 2014

 

Jury Houtense Ondernemer 2011

Paul Uilenbroek zit in de jury van de verkiezing van de Houtens Ondernemer van 2011. Een jaarlijkse verkiezing van de meest spraakmakende ondernemer in de gemeente Houten. www.houtenseondernemersdag.ikh.nl

 

Vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland

In opdracht van Bouwend Nederland  Zoetermeer verzorgt Uilenbroek P&S het interim-management de vakgroep Opleidingsbedrijven.

Het betreft onder meer de ondersteuning van het vakgroep bestuur en de commissies, het fungeren als aanspreekpunt van de vakgroep binnen en buiten Bouwend Nederland, het initiëren en uitvoeren van de projecten van de vakgroep. www.bouwmensen.nl

Start:
1 december 2008

Oplevering:
31 mei 2011

 

Vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland

In opdracht van Bouwend Nederland Zoetermeer verzorgt Uilenbroek P&S het interim-management de vakgroep Opleidingsbedrijven.

Het betreft onder meer de ondersteuning van het vakgroep bestuur en de commissies, het fungeren als aanspreekpunt van de vakgroep binnen en buiten Bouwend Nederland, het initiëren en uitvoeren van de projecten van de vakgroep.

Start:
1 december 2008

Oplevering:
31 december 2010

 

OBN

Verslaglegging van de bestuurlijke studiedag 2010. www.obn.nl

Start en Oplevering:

1 oktober 2010

 

Vakgroep Specialistische Wegenbouw

Uilenbroek P&S heeft de organisatie en begeleiding van de cursussen wegmarkeren 2010 verzorgd. Gedurende 4 weken zijn zo’n 60 wegmarkeerders voor hun vak bijgeschoold.

Start:

1 januari 2010

Oplevering:
1 april 2010

OBN

Verslaglegging  van  de bestuurlijke studiedag 2010. www.obn.nl

Start en Oplevering:
1 oktober 2010

 

BMWT

In opdracht van de BMWT te Leidschendam wordt een competentiescan ontwikkeld om voor zij-instromers een monitoring te realiseren op basis waarvan de ontbrekende competentie kunnen worden herkend en via EVC worden behaald.

Start:
1 maart 2009

Oplevering:
1 augustus 2009

 

Vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland

In opdracht van Bouwend Nederland Zoetermeer verzorgt Uilenbroek P&S het interim-management de vakgroep Opleidingsbedrijven.

Gedurende drie maanden wordt het fundament van de vakgroep gelegd en wordt het activiteitenplan uitgevoerd. Commissies worden geactiveerd en de activiteiten in de regio’s worden uitgebouwd.

Deze opdracht is inmiddels verlengd tot 1 januari 2010!

Start:
1 december 2008

Oplevering:
31 december 2009

 

Vakgroep Specialistische Wegenbouw Bouwend Nederland

In opdracht van Bouwend Nederland Zoetermeer verzorgt Uilenbroek P&S het interim-management de vakgroep Specialistische Wegenbouw.

Gedurende het eerste kwartaal 2009 wordt de activiteiten van de vakgroep voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast wordt het netwerk van de vakgroep verder uitgebouwd.

Start:
1 januari 2009

Oplevering:
31 maart 2009

vakgroepen Grondwerk en Specialistische Wegenbouw Bouwend Nederland

In opdracht van Bouwend Nederland Zoetermeer verzorgt Uilenbroek P&S het interim-management van beide vakgroepen.

Gedurende het vierde kwartaal 2008 wordt het activiteiten- en cursus pakket van de beide vakgroepen herijkt en wordt een stabiele basis gelegd voor twee goed functionerende vakgroep in het jaar 2009.

Start:
1 oktober 2008

Oplevering:
31 december 2008

 

Bouworientatiedagen 2008

In opdracht van Bouwend Nederland Zuid mag Uilenroek P&S voor de 2e maal dit bijzondere project tussen HBO-onderwijs en het regionale bedrijfsleven organiseren.

In het najaar van 2008 worden zo’n 450 1e-jaars studenten bouwkunde, civiele techniek en bouwtechnische bedrijfskunde gekoppeld aan bouwprojecten om meer kennis op te doen over de uitvoerende bouw. 

Start:
1 juli 2008

Oplevering:
december 2008

 

MBO regio De Graafschap 2008 

In opdracht van het ROC Graafschap College onderzoekt Uilenbroek P&S de mogelijke samenwerkingsvormen tussen het ROC en het regionale bouwbedrijfsleven. 

Door het centraal stellen van de leerling is er steeds meer sprake van maatwerkonderwijs. 

Hierdoor komt de “oude” rolverdeling tussen ROC en bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden in de bouw in een ander daglicht te staan. 

In het onderzoek worden zaken als: les op locatie, leerlingbegeleiding en Bouwtalent meegenomen.

Start:

15 maart 2008

Oplevering:
1 mei 2008

Bouworientatiedagen 2007

In opdracht van Bouwend Nederland regio Zuid is Uilenbroek P&S belast met de projectleiding van dit unieke project tussen HBO-onderwijs en het regionale bouwbedrijfsleven.

Gedurende 8 maanden worden circa 450 1e-jaars studenten bouwkunde, bouwtechnische bedrijfskunde en civiele techniek gekoppeld aan bouwprojecten om meer kennis op te doen over de uitvoerende bouw.

Start:
1 april 2007

Oplevering:
december 2007

 

Procesoptimalisatie in de specialistische wegenbouw

In opdracht van de stichting RRBouw (research en rationalisatie bouw) heeft Uilenbroek P&S de projectleiding in handen van dit project.

Doel is om het proces van wegenonderhoud te optimaliseren, waardoor werknemers efficiënter kunnen worden ingezet en daarmee minder zwaar worden belast in arbeidsuren. Daarnaast moet dit project de veiligheid van de wegwerker verbeteren.

Start:
1 juli 2007 

Oplevering:
april 2008        

 

BouwTalent Zuid (interimopdracht)

Voor BouwTalent regio Zuid neemt Uilenbroek P&S gedurende 4 maanden (interim wegens zwangerschapsverlof) de organisatie van BouwTalent op zich.

BouwTalent neemt HBO-studenten bouwkunde en civiele techniek in dienst en plaatst ze uit bij de aangesloten bedrijven.

De studenten die zijn aangesloten bij Bouwtalent volgen een duale HBO-opleiding (werken en leren). Doordat de studenten in een vroeg stadium van hun studie in contact komen met de uitvoerende bouw en infra, vormen zij zich een goed beeld van de bedrijfstak.

Start:
19 oktober 2007

Oplevering:
8 februari 2008